Registrácia tímov je uzatvorená. 

Želáme vám zábavnú a úspešnú realizáciu zadaní a tešíme sa na vaše videá!

EDL LANGUAGE CHAIN 2017

 

Kto sa môže zapojiť?

3 - 6 členné tímy z akéhokoľvek typu školy

Ako sa zapojíme?

1. Zaregistrujte svoj tím cez formulárik nižšie do 12. 9. (počet tímov, ktoré je možné zaradiť je limitovaný, po dosiahnutí limitu bude formulárik zo stránky vymazaný a prihlasovanie ukončené (aj v skoršom termíne ako 12. 9.) 

2. Zrealizujte zadanie (viď nižšie) a nahrajte ho na video.
3. Pošlite svoje video vo forme youtube linku do 6. 10.. Max. dĺžka 5 min.. Názov zaslaného videa musí byť v tvare: názov tímu názov školy mesto EDL Slovakia Chain 2017. VZOR: Rebeli ZS Vymyselnicka Martin EDL Slovakia Chain 2017. Inak označené videá (nesprávne poradie, chýbajúci údaj a pod.) budú vyradené.

Link pošlite na jazykovenr(at)gmail.com, ako predmet správy uveďte "CHAIN 2017 LINK". Prijatie je potvrdzované spätným e-mailom.

4. Vaše video bude zaradené do hlasovania. Povedzte o tom svojim spolužiakom a kamošom. Počkajte si na výsledky hlasovania a dozviete sa, ktorý tím sa stal NAJ želiezkom Language Chain 2017.


Zadanie pre Chain 2017?

 

Vyberte si zadanie A. alebo B. 

Po zaevidovaní tímu už zvolené zadanie nie je možné zmeniť.

A. Keď reťaz, tak reťaz ...

B. Vlastný nápad

 

Výhra?

Víťazný tím na prvom mieste v zadaní A. a víťazný tím na prvom mieste v zadaní B získa diplomy a darčekové balíčky s jazykovými publikáciami, usb kľúčmi, náušničkami, jazykovými náramkami a reflexnými pásikmi a čoko-orieškovou zmesou Language Fan.

Výherca vyžrebovaný z hlasujúcich za videá získa balíček s usb kľúčom, náušničkami, jazykovou publikáciou, 3 jazykovými náramkami a nálepkami.

 

A. Keď reťaz, tak reťaz ...

 

​1) Úlohou súťažného tímu je "nabaláchať" spolužiakov, kamošov, ludí, aby im pomohli vytvoriť čo najdlhšiu ľudskú reťaz. Každý článok reťaze však musí mať na sebe niečo s napísaným pozdravom "Ahoj" v obľúbenom jazyku (napr. na čiapke, na tričku, na menovke, na čelenke...). 

Toto označenie - pozdrav musí byť jasne viditeľné. Môžu si ho priniesť nabalachaní ľudia, aleobo ho pre nich môže vytvoriť súťažný tím. Musí mať však potom vo videu kratky dôkaz, že sa ľudí pýtal, aký je ich obľúbený jazyk a podľa toho im označenie vyrobil.

2) V termíne realizácie zadania - oslavy EDL sa musia títo naverbovaní ľudia spojiť rukami do reťaze, pričom rovnaké pozdravy musia byť pri sebe a súťažný tím ich musí natočiť na video. 

Vo videu musí byť v úvode jasne počuť:

 • názov súťažného tímu

 • kde je reťaz vytvorená (vzor: Trenčín, ZŠ Hraško; Svit, námestie xy)

Následne tím nahlas do videa spočítava "články" reťaze, ktoré môžu mať tvár zakrytú, na videu však musia byť viditeľné označenia s pozdravmi. 

Na konci videa musí:

 • byť záber na celú reťaz

 • odznieť zreteľne po slovensky a po anglicky celkový počet článkov - ľudí v reťazi

 • pozdravová vlna = na pokyn člena tímu s názvom jazyka, napr. italiano, zdvihnú ruky všetci, ktorí majú pozdrav Ahoj na sebe v taliančine a zborovo ho zakričia, keď člen tímu povie English, tak to isté urobia tí, ktorí majú na sebe pozdrav Ahoj v angličtine...

 • odznieť, alebo byť vidieť informácia, koľko ľudí mal ten ktorý pozdrav (vzor: Ahoj 35 ľudí; Hello 30 ľudí; Hallo 15 ľudí...)

Víťazom A. zadania sa stane tím, ktorého video splní formálne stránky zadania a dosiahne najviac bodov za počet článkov v reťazi (1 človek = 1 bod) + bodov-hlasov poroty a verejnosti za prevedenie označenia pozdravmi.

 

B. Vlastný nápad

 

1) Úlohou tímu je vymyslieť vlastný zábavný jazykový prodiukt alebo aktivitu a ten / tú potom odprezentovať vo videu.

Jedinou piodmienkou je, že aktivita alebo produkt musia nejakou formou zahŕňať 1 slovanský, 1 románsky a 1 germánsky jazyk, napr. slovenčina + španielčina + angličtina; ruština + francúzština + nemčina a pod..

2) Váš aktivitu / produkt odprezentujte vo videu. 

Víťazom B. zadania sa stane video, ktoré splní formálne prvky zadania a dostane najviac bodov od poroty + hlasov verejnosti.

. názov súťažného tímu, kde je reťaz vytvorená (vzor: Trečín, námestie xy)

následne tím spočítava na videu počet "článkov" reťaze, ktoré môžu mať tvár zakrytú, označenie vlajkou 

 

TERMÍNY

 • Registrácia tímov do: 12. 9. 2017 alebo dosiahnutia stanoveného limitu na počet tímov
 • Realizácia zadania: 25. 9.  - 1. 10.
 • Online kvíz pre širokú verejnosť: 26. 09. 
 • Uzávierka pre zaslanie videí: 6. 10. 
 • Hlasovanie za videá: 9. 10. - 15. 10.

PRIEBEH

 • Zaevidovali sme: Robogen, Angels, Together, Lions, Smajlíci BNB, Hradňáci, Krymteam, Hričo, Lazy Kids, Smajlíci HS, Verbovači, Rebelky, Medvede, Force 1, Arrows, Oktava Girls, Kvákajúce žabky - Froggies, Palinok, Hradok Owls, Fiore del lupo, Mlynárky, Sheep Crew, Mlynček, Boys and Girls, We Are the Future
 • Zatial u vás vedie voľba zadania A.Keď reťaz, tak reťaz...