PRAVIDLÁ A ZADANIE CHAIN 2018

 

Kto sa môže zapojiť?

3 - 6 členné tímy z akéhokoľvek typu školy

Ako sa zapojíme?

1. Zaregistrujte svoj tím cez formulárik nižšie do 19. 9.. Počet tímov, ktoré je možné zaradiť je 25.

2. Zrealizujte zadanie v termíne od 26. 9. do 3. 10. 2018  - viď popis nižšie.

3. Pošlite svoje video so zrealizovaným zadaním vo forme youtube linku do 10. 10.. Max. dĺžka 5 min.. Názov zaslaného videa musí byť v tvare: názov tímu názov školy mesto EDL Slovakia Chain 2018. VZOR: Rebeli ZS Vymyselnicka Revúca EDL Slovakia Chain 2018

Link pošlite na jazykovenr(at)gmail.com, ako predmet správy uveďte "CHAIN 2018 LINK". Prijatie je potvrdzované spätným e-mailom.

4. Vaše video bude hodnotenė porotou a zaradené do hlasovania. Povedzte o tom svojim spolužiakom a kamošom. Počkajte si na výsledky hlasovania a dozviete sa, ktorý tím sa stal NAJ želiezkom Language Chain 2018.


Zadanie pre Chain 2018

Tento ročník máme pre vás také "zadanie - nezadanie" ;).

Úlohou tímov je pripraviť pre svojich spolužiakov z triedy, kto si trúfne môže aj pre celý ročník alebo celú školu, hodinovú jazykovú párty. Jej program je čisto v réžii súťažného tímu. 

Jedinou podmienkou, ktorú je potrebné dodržať je, že na párty musia byť použité minimálne tri jazyky a to 1 slovanský, 1 germánsky a 1 románsky, napr. slovenčina, angličtina, španielčina alebo SLJ, NJ, FJ ...

 

Výhra?

Víťazný tím získa diplomy a darčekové balíčky pre jazyky i jazýčky - rozumej :) jazykové knižky, usb kľúče, oriešky, čokoládky. 

Tímy na 2. a 3. mieste získajú e-diplomy a e-book s vtipkami.

 

Záver

Videá (linky na videá) musia zostať funkčné po dobu troch rokov.

V prípade víťazstva tímu sa škola - zodpovedný pedagóg zaväzuje zaslať na adresu jazykovenr(at)gmail.com minimálne tri fotografie tímu s výhrou a to do 15 dní odo dňa doručenia výhry, inak bude musieť celú výhru vrátiť.

V prípade zaregistrovania tímu a nezaslania súťažneho videa (linku na video) je škola - zodpovedný pedagóg povinný uhradiť sankčný poplatok vo výške 25€ a škola sa nebude môcť do tohto projektu zapojiť v nasledujúcom ročníku. Táto pokuta bola zavedená preto, aby školy/tímy bez skutočného záujmu neblokovali miesto tým, pre ktorých sú projekty realizované = fanúšikom jazykov, ktorých jazyky bavia a motivuje ich a zapájajú sa hlavne pre vlastný záujem a nadšenie pre jazyky.

Organizátor má výhradné rozhodovacie práva o celom projekte a takisto má výhradné právo na akékoľvek zmeny a to bez uvedenia dôvodu. 

Výhry nie sú vymáhateľné právnou cestou.

Zaregistrovaním sa do projektu účastníci, zodpovedný pedagóg, škola plne súhlasia s týmito pravidlami.

 

EDL - CHAIN 2018

Registrácia tímu do projektu.